Friday, April 2, 2010

SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN
DIPLOMA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
SENI DAN KRAF DALAM PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK
(ETD 2272)
TAJUK TUGASAN INDIVIDU:
SENI DAN TENOLOGI
PENSYARAH:
PN. HASYIMAH BT HUSSEIN
DISEDIAKAN OLEH:
NURUL SHAZANA BT ABD HALIM
3073014261 
013-2050919 
Pengenalan
Bidang reka bentuk pengajaran dan teknologi mengcukupi analisis masalah pembelajaran, prestasi, reka bentuk perkembangan, pelaksanaan, penilaian dan pengurusan proses dan sumber pengajaran dan bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang institusi pendidikan dan tempat keja. Para professional dalam bidang reka bentuk pengajaran dan teknologi menggunakan prosedur sistematik reka bentuk pengajaran dan pelbagai media pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan dan latihan.
Definisi baru juga menekankan performance technology yang berkait rapat dengan prestasi di tempat kerja terutama di industri, perubatan, dan ketenteraan. Ramai orang beranggapan bahawa teknologi instruksional itu ialah media instruksional seperti computer, video, cd rom, projector overhed.Seni merupakan sesuatu yang unik dan halus serta memerlukan kemahiran dan minat yang mendalam untuk menguasai. Seni merupakan sesuatu benda yang luas penggunaannya bukan sahaja digunakan untuk pendidikan malah seni di perlukan dalam keperluan harian, oleh itu seni juga perlu ada dalam proses pembelajaran bagi pendidikan pra sekolah.
Seni adalah sesuatu yang abstrak ia susah di lakukan tetapi sentiasa nampak cantik di khalayak umum. Hanya orang tertentu sahaja dikurniakan bakat kesenian. Seni boleh di pelajari oleh semua orang tidak kira umur tua dan muda. Semua bangsa seperti melayu,cina dan india boleh memperlajari seni. Mengikut kajian pada zaman dahulu setiap puak dan kaum mempunyai kesernian tersendiri contohnya seperti; pada zaman masihi masyarakat arab terkenal dengan kesenian membina pramid. Manakala, pada masyarakat india pula mereka tekenal dengan kesenian Taj Mahal.
Seni dan kanak-kanak.
Keperluan dan keinginan asas kanak-kanak berdasarkan teori pembelajaran Maslow
 • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian.
 • Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif
 • Bersifat penyayang untuk memupuk keperluan kasih sayang
 • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbiingan supaya pelajar memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.
Jasmani dan fizikal yang sihat.
Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar sihat
Emosi yang stabil.
Emosi pelajar perlulah stabil peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi dengan mereka.
Kerohanian yang membanggakan.
Tahap kerohanian yang di miliki adalah tinggi
Kefahaman intelek yang tinggi
Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan
Perhubungan sosial yang menggalakkan
Perhubungan sesama kanak-kanak hendaklah didalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan.
Kefahaman tentang nilai-nilai estetik
Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual
Estetik
 • Latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat memperlajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka konsep estetik ditanam seterusnya.
Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak
 • Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis baik pada peringkat lahir mahupun pada peringkat sudah lahir
 • Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
 • Perubahan bersifat kualiti tidak dapt diukur secara tahap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat.
 • Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
 • Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan pembelajaran
 • Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran
Ciri-ciri perkembangan dan ciri-ciri ekspresi
 • Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang terhad dan tidak terkongkong.
 • Aktiviti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak seperti menyentuh, mengguling, menguli, meramas, menggosok, mendengar,mengesan bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
Kreativiti
Proses kreativiti melibatkan:
 • Perasaan dalam kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
 • Pengalaman kanak-kanak meluah perasaannya secara lahiriah
Pemahaman.
Aktiviti pegerakan
 • Memahami asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, imbangan berat badan dan daya
Aktiviti bermain
 • Memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi
Lagu.
 • Kanak-kanak dapat menambahkan keyakinan diri
Aktivi lakonan.
 • Dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi- menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif

No comments:

.


.

.